Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, diện tích đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiệnDự án theo Chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND (cấp lần đầu ngày 24/8/2023) là 21.475,7 m2. Khu đất đã được giải phóng mặt bằng sạch, ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp về đất đai.

Khu đất đấu giá có cơ cấu sử dụng đất của Dự án, gồm: đất ở tại nông thôn (ONT) là 20.830,2 m2 (trong đó, đất nhà ở liền kề diện tích 10.200,1 m2; đất nhà ở biệt thự song lập 6.933 m2; đất nhà biệt thự đơn lập 3.697,1 m2) và đất xây dựng cơ sở văn hóa là 645,5 m2. Tổng giá khởi điểm khu đất đấu giá là hơn 202,7 tỷ đồng. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp theo quy định.

Khu đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở, hình thức giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ đầu tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài toàn bộ diện tích đất ở với sản phẩm 157 thửa đất xây dựng nhà biệt thự song lập, nhà biệt thự đơn lập, nhà liền kề, xây dựng hoàn thiện công trình Nhà Văn hóa trong diện tích thực hiện Dự án theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật và có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận/nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 24/1 đến 8 giờ 30 phút ngày 30/01/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp và theo phương thức trả giá lên. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái bỏ vào thùng phiếu. Trung tâm tiếp nhận phiếu trả giá từ ngày bán hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 16 giờ ngày 31/1/2024.

Thời gian tổ chức buổi công bố giá vào sáng ngày 1/2/2024 tại phòng bán đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex