Triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế

Có được kết quả trên, theo lãnh đạo Cục Thuế Tuyên Quang, năm qua, cục thuế đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, trong đó, công tác tuyên truyền đã được cục thuế và các chi cục thuế tích cực triển khai bằng nhiều giải pháp, hình thức phong phú, đa dạng, đẩy mạnh qua hình thức điện tử nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế (NNT).

Tuyên Quang: Năm 2024 tập trung chống thất thu thuế lĩnh vực có rủi ro cao
Các đại biểu và lãnh đạo, cán bộ, công chức Cục Thuế Tuyên Quang tham dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024. Ảnh: CTV.

Đồng thời, công tác hoàn thuế đã được thực hiện kịp thời đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn; 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế phí khác được thực hiện theo phương thức điện tử. Trong đó, hoàn thuế GTGT cho 23 hồ sơ, số tiền thuế GTGT đã hoàn là 172,89 tỷ đồng; hoàn thuế TNCN, thuế phí khác cho 1.310 hồ sơ, số tiền hoàn là 16,7 tỷ đồng.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024 của Cục Thuế Tuyên Quang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh ghi nhận, biểu dương những kết quả Cục Thuế Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2023.

Để thực hiện dự toán thu NSNN năm 2024, ông Minh yêu cầu, cục thuế cần nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn trong triển khai các chính sách thuế; tăng cường các công tác giám sát, kê khai, kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu với các ngành nghề…

Cục thuế áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro: Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế; các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn.

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp kết hợp với việc kiểm tra sử dụng hóa đơn nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp của doanh nghiệp, qua đó xử lý vi phạm về hóa đơn, về thuế theo qui định.

Ông Hùng cho hay, cục thuế triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế, tính đến thời điểm ngày 31/12/2023, đã thu nợ được 246,7 tỷ đồng, trong đó, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế 20,7 tỷ đồng, thu biện pháp quản lý nợ 226 tỷ đồng.

Việc triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etaxmobile từ ngày 21/03/2022, để mở rộng việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trực tuyến và nộp thuế điện tử tại nhiều ngân hàng; đẩy mạnh việc triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ; cung cấp thêm lựa chọn cho NNT thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước bằng phương thức điện tử.

Chống thất thu đối với các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, ông Hùng cho biết, cục thuế nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách thuế, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo hiệu quả cả về số lượng và chất lượng, tập trung thanh tra, kiểm tra, chống thất thu đối với các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao như hoạt động khai thác khoáng sản, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động kinh doanh vận tải, sản xuất rượu…

Tuyên Quang: Năm 2024 tập trung chống thất thu thuế lĩnh vực có rủi ro cao
Ông Trương Thế Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế đảm bảo theo đúng quy định. Đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài, kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ liên quan đến tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Tuyên Quang, cơ quan thuế các cấp chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp có thẩm quyền, phối hợp tốt với các ngành để thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, đề xuất giải pháp kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thu NSNN.

Đồng thời, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” để tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích và tạo thói quen cho người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, góp phần tạo sự minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chống gian lận, thất thu thuế…

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đề nghị, cục thuế cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu và kế hoạch dự toán ngân sách năm 2024 để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – NSNN; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa nguồn thu NSNN bảo đảm hoàn thành vượt mức thu NSNN, thu cân đối ngân sách địa phương năm 2024 được giao…