(Xây dựng) – Ngày 11/1, ông Phan Chí Hùng – Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn huyện đã chấm dứt hoạt động toàn bộ những cơ sở sản xuất, lò gạch thủ công trên địa bàn.

Tây Sơn (Bình Định): Chấm dứt hoàn toàn các hoạt động của lò gạch, ngói thủ công
Một trong những lò gạch thủ công trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản gửi lãnh đạo huyện Tây Sơn về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn.

Theo chủ trương chung của tỉnh Bình Định, lộ trình đến năm 2016, các huyện trên địa bàn tỉnh phải cơ bản xóa xong những lò gạch nung thủ công. Tuy nhiên, đến năm 2023, Tây Sơn vẫn là huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh chưa hoàn thành việc xóa bỏ các lò thủ công này.

Tính đến tháng 12/2023, trên địa bàn huyện vẫn còn hàng chục lò gạch nung thủ công. Đây cũng là “thủ phủ” của sản xuất gạch, ngói đất sét nung của tỉnh, với 958 cơ sở.

Tại kỳ họp thứ 14, khóa XIII, HĐND tỉnh diễn ra đầu tháng 12/2023, ông Hồ Quốc Dũng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đã từng yêu cầu huyện Tây Sơn phải sớm hoàn thành việc xóa bỏ các lò gạch nung thủ công trên địa bàn. Gia hạn đến kỳ họp giữa năm 2024, nếu không hoàn thành thì Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn phải chịu trách nhiệm.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88