Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, 29 ô đất gồm 05 ô đất thuộc Khu dân cư phía Bắc trụ sở UBND phường Hưng Đạo tại khu Mễ Xá 3, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều; 10 ô đất thuộc Khu dân cư tại khu Đoàn Xá 2, phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều và 14 ô Khu dân cư phía Đông núi Thủ Dương, khu Thủ Dương, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Cuộc đấu giá được sử dụng riêng lẻ theo từng ô đất.

Tổng diện tích của 29 ô đất là 3.981,1m2. Trong đó, diện tích mỗi lô đất từ 90 m2 đến 492,3m2/ô. Đơn giá khởi điểm từ 7,02 triệu đồng đến 15,93 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm 29 ô đấu giá 37,524 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật xung quanh các ô đất bao gồm san nền, đường giao thông, mương thoát nước, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng. Theo quyết định phê duyệt quy hoạch đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 15/1 đến ngày 31/1/2024. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 55 Luật đất đai năm 2013 và Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Những trường hợp không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất. Thời gian tổ chức công bố giá đấu giá là 3/2/2014 tại Hội trường của UBND phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex