Tại Hội nghị, ông Trần Nam Trung – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính báo cáo khái quát những kết quả đạt được trong công tác tài chính nội ngành năm 2023.

Trong năm qua, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, góp phần hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngành Tài chính cũng đã đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, góp phần thể chế hoá các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quản lý, sử dụng hiệu quả NSNN, tài sản, nợ công; đổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước, phát triển các thị trường tài chính, dịch vụ tài chính theo các nguyên tắc thị trường, phù hợp với các cam kết và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tài khoá và tiền tệ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý điều hành giá cả, sử dụng hợp lý các công cụ về thuế, quỹ bình ổn giá, lộ trình, mức độ điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ Nhà nước còn quản lý nhằm đảm bảo yêu cầu kiềm chế lạm phát…

Toàn cảnh Hội nghị. 
Toàn cảnh Hội nghị. 

Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến phát biểu, tham luận của các đơn vị thuộc Bộ. Qua đó, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính – NSNN trong năm 2024.

Trong đó, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2024, bao gồm nhiệm vụ triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

Đồng thời, chủ động bám sát Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng về tăng cường tiết kiệm chi NSNN; Thông tư số 76/2023/TT-BTC quy định về thực hiện dự toán NSNN năm 2024 để tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị của Cục Kế hoạch – Tài chính, đảm bảo chất lượng cuộc họp cả về nội dung và hình thức.

Thứ trưởng cũng biểu dương và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tài chính trong năm 2023, từ đó đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý tài chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, thủ trưởng đơn vị phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ tài chính nội ngành trong tổng thể nhiệm vụ của đơn vị mình, phải đặt nhiệm vụ tài chính nội ngành tương xứng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Về kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; triển khai thực thi kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật.

“Nội dung nào khả thi, có thể thực hiện được thì mới đưa vào kế hoạch, và đã đưa vào kế hoạch, dự toán thì phải hoàn thành 100%, khó đến mấy cũng phải tập trung nguồn lực để làm”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi yêu cầu.

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win