Qua công tác kiểm sát nhận thấy, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng đúng theo quy định của pháp luật; công tác giám sát, giáo dục bị án được quan tâm thực hiện thường xuyên, giúp các bị án an tâm làm việc để ổn định cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Thị Huế, Phó Viện trưởng VKSND huyện Như Thanh công bố dự thảo kết luận kiểm sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại UBND xã, thị trấn vẫn còn xảy ra một số vi phạm, tồn tại như có trường hợp bị án đang chấp hành hình phạt phạm tội mới; chưa tiến hành ghi vào sổ theo dõi kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án tại cộng đồng quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019.

Ngoài ra, thực hiện nhận xét quá trình chấp hành án của bị án không đúng quy định tại Điều 10 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019; không có Quyết định phân công cán bộ Công an xã hoặc Công an viên trực tiếp giám sát giáo dục đối với bị án, vi phạm quy định tại Điều 5 Thông tư 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019…

leftcenterrightdel
 Đại diện Cơ quan THAHS Công an huyện Như Thanh báo cáo với đoàn kiểm sát.

Sau cuộc kiểm sát, VKSND huyện Như Thanh đã ban hành kết luận, đồng thời ban hành 4 kiến nghị đối với UBND các xã, thị trấn yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, kiểm tra việc giám sát, giáo dục người đang chấp hành án tại địa phương theo đúng quy định, góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho bị án.          

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88