Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng ông Phan Phong Phú (thứ 2 từ trái sang) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. 

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng (đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình); bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Phong Phú, sinh năm 1970; quê quán: huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; trình độ: Cao cấp lý luận chính trị, đại học ngành Công trình thủy lợi và đại học ngành Quản lý kinh doanh.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Phong Phú đã từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình./.

Duy Thái

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex