Năm 2023, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức điện tử nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế.

Đồng thời, tích cực tham mưu vào các dự thảo chính sách hỗ trợ người nộp thuế, chủ động xây dựng các nội dung để sẵn sàng tuyên truyền bằng nhiều phương thức khác nhau giúp người dân, người nộp thuế nhanh chóng nắm bắt và được thụ hưởng kịp thời các chính sách về gia hạn các sắc thuế, về giảm thuế trong năm nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực tài chính từ số tiền thuế được gia hạn để xoay vòng vốn, thúc đẩy và mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2023, thực hiện theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, số đối tượng được gia hạn là 19.280 người nộp thuế, số thuế được gia hạn là 15.680 tỷ đồng; Thực hiện theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ về giảm thuế giá trị gia tăng, số đối tượng được giảm là 84.773 người nộp thuế, số tiền được giảm là 17.856 tỷ đồng

Đáng chú ý, năm 2023, Cục Thuế Hà Nội triển khai tuyên truyền bộ thủ tục hành chính cấp cục và cấp chi cục đã được áp mã QR code nhằm giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu các hướng dẫn thủ tục hành chính thuế chỉ ngay trên chính các thiết bị điện tử cầm tay, từ đó chủ động thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Theo ông Vũ Mạnh Cường – Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, người nộp thuế muốn tìm hiểu về thủ tục hành chính thuế, chỉ cần quét mã là có thể xem toàn bộ thủ tục liên quan. “Toàn bộ bộ thủ tục hành chính cấp cục và cấp chi cục đã được áp mã QR code, qua đó giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu các hướng dẫn thủ tục hành chính thuế ngay trên chính các thiết bị điện tử cầm tay, từ đó chủ động thực hiện đúng nghĩa vụ thuế”, ông Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai tốt các gói chính sách hỗ trợ.

Đồng thời, tạo môi trường cho doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng khôi phục sản xuất, kinh doanh; đặc biệt chú trọng ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền nhằm lắng nghe vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex